x

Жой Байдэн яагаад баян хүмүүсээс их санал авч чадахгүй вэ?

АНУ-ын ерөнхийлөгчийн сонгууль хэдхэн хоногийн дараа болох гэж байна. 

Америкийн хамгийн баян, ядуу газрууд ижил нэр дэвшигчид саналаа өгөх байх. Баян, ядуу америкчууд нэг хүнд санал өгөхгүй гэх хэвшмэл ойлголт нь өөрөө хангалттай өвөрмөц онцлог юм. АНУ-ын орчин үеийн улс төрийг ойлгохын тулд энэхүү илт зөрчилдөөн, түүнийг бий болгож буй хуваагдлыг ойлгох хэрэгтэй.

2016 онд хамгийн өндөр, хамгийн бага орлоготой мужууд дундаас дундаж орлоготой муж Ардчилсан намд санал өгөх магадлал илүү байв. Өрхийн дундаж орлого багатай 10% мужуудын дунд Клинтон дунджаар 38.7% санал авсан байна. Топ 10%-д багтсан эдгээр мужуудын хувьд Клинтоны санал дунджаар 40.8% байжээ. Үүний эсрэгээр, өнгөрсөн арван жилийн хугацаанд тэрээр 34.2% -иас илүүгүй байв. 

Муж улсуудын орлого ба санал хураалтын хоорондын хамаарал U хэлбэртэй бөгөөд 2018 онд ч одоогийн 2020 онд ч мөн ийм харилцан хамааралтай байх бололтой.

Орлогын түвшингээр АНУ-ын мужуудын Ардчилсан намд өгсөн саналын дундаж хувь

Энэ харилцан хамааралтай графикийн нэгэн хачирхалтай ажиглалт бол хамгийн баян мужууд илүү Ардчилсан байх хандлагатай байдаг ч гэсэн чинээлэг хүмүүс Бүгд найрамдах намд санал өгөх хандлагатай байдаг. Хэдийгээр зарим улс төрийн шинжээчид Ардчилсан намыг баячууд, хотын элитүүдийн нам гэж итгэдэг байж болох ч 2016, 2018 онуудад явуулсан санал асуулгаар 50,000 доллараас доош орлоготой өрхийн хүмүүс Ардчилсан намд санал өгөх магадлал өндөр байгааг харуулж байна.

Бага орлого ба Ардчилсан намын дэмжигчдийн хоорондын хамаарал өмнөх шигээ хүчтэй биш ч хэдэн арван жилийн турш байсаар ирсэн. 2016 онд Клинтон 2000 онд ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшиж байсан Аль Горыг ядуу хүмүүсийн дунд дорвитой гүйцэтгээгүй боловч харилцаа хэвээр байна.

Тэгэхээр яаж ийм байж болох вэ? Бүгд найрамдахчууд яаж баян чинээлэг америкчуудын дунд илүү сайн дэмжигчидтэй байдаг хэрнээ хамгийн баян мужуудад муу үзүүлэлттэй байдаг вэ?  Хүч чадал нь бага орлоготой америкчуудын дунд байхад хамгийн баян газруудад Ардчилсан намынхан яаж их санал авдаг вэ? Ядуу муж улсад байдаг ардчилсан намыг дэмжигчид сонгуульд хамгийн их оролцдог нь энэ сонирхолтой статистик үзүүлэлтийн хариу байх магадлалтай. 

Колумбын Их сургуулийн профессор Эндрю Гельман "Улаан муж, Цэнхэр муж, Баян муж, Ядуу улс: Америкчууд яагаад өөрсдийн саналаа өгдөг вэ?" Номондоо эдгээр парадоксуудыг тайлбарласан байдаг. Гельманы номонд муж улсаар нь харахаас илүүтэйгээр ардчилагчид Калифорни, Нью-Йорк, Массачусетс зэрэг үндэсний хамгийн баян мужуудыг хэрхэн ялж, баян хүмүүсийг давж гарч байгааг судалж үзсэн. Хариулт нь хэдийгээр хамгийн баян муж улсууд Ардчилсан намыг сонгох хандлагатай байгаа ч эдгээр газрууд дотор баячууд Ардчилсан намаас илүү Бүгд найрамдахчуудын төлөө саналаа өгөх хандлагатай хэвээр байна. Зөвхөн Ардчилсан намын олон гишүүдтэй газрууд илүү баян болох хандлагатай байгаа юм.

Кентукки, Нью Йоркийг аваарай: Эхнийх нь Бүгд найрамдах намын бэхлэлт, харин дараагийнх нь найдвартай ардчилсан улс юм. Хоёр мужид баян хүмүүс бүгд найрамдахчуудыг ядуу гэхээсээ илүүтэй дэмжих хандлагатай байдаг. Гэхдээ ерөнхийдөө Кентакигийн сонгогчид бүгд найрамдахчууд руу, Нью-Йоркийн сонгогчид ардчилагчид руу хазайсан байна. Ядуу Кентукичууд Нью Йоркийн баячуудаас илүү бага Трампын төлөө санал өгөх магадлалтай. (Нью-Йоркийнхон Кентакичүүдээс баян)

Хэдийгээр ардчилсан сонгогчид биш ч гэсэн Ардчилсан муж улсууд илүү баян болох хандлагын гол шалтгаан нь Ардчилсан нам хотуудын нам болсон явдал юм. АНУ-ын хамгийн нягт нягтралтай бүх мужууд Ардчилсан намын дэмжигчид бөгөөд тэдгээрийн дийлэнх нь санал өгдөг. (Энэ нь Клинтон яагаад ихэнх мужд 40%-иас бага хувийн санал авсан ч олон нийтийн саналаар дэд ерөнхийлөгч болсны тайлбарлаж байна. Ардчилсан нам хотуудад сайн ажилладаг учраас хамгийн олон хүн амтай мужуудад том ялалт байгуулдаг байна).

Брукингсийн хүрээлэнгийн хүн ам зүйч Уильям Фрей Кварцад ардчилагчдад хотын давуу эрх олгох нь шашин шүтлэг, олон янз байдлын талаархи үзэл бодлоос үүдэлтэй гэжээ. Бүх өндөр орлоготой хот суурин хүмүүс илүү шашин шүтлэгтэй, сонголтыг дэмжиж ажиллах хандлагатай байдаг. Тэд мөн хар арьстай хүмүүс эсвэл бусад өнгөт арьст хүмүүсийг мэддэг байх магадлал өндөр байдаг гэж Фрей хэлээд эерэг үйл ажиллагаа гэх мэт хөтөлбөрөөр олон янз байдлыг дэмжих нь чухал гэж үзжээ. Нийт хүн амын 90 гаруй хувь нь цагаан арьстан гэж тодорхойлсон мужуудад 2016 онд цагаан арьстан цөөнх байсан мужуудын 43%-тай харьцуулахад ГОП дунджаар 70%-ийн санал авсан байна.

Ардчилалыг дундаж давхаргынхан илүү их дэмждэг. Ажилчин ангийн ангийн багш, автобусны жолооч, мужаан нь муждаа “Ардчилсан” байх магадлал өндөр бөгөөд хөдөөгийн дундаж ангиас илүү их мөнгө олдог. Тэд бол ардчилагчид баячуудыг “сэгсрэхгүйгээр” баян газруудад ялалт байгуулдаг шалтгаан юм. Ардчилсан нам бол бусад бүлгүүдийн дунд хотын дундаж давхаргын нам юм.

Хэрэв бид газарзүйн хувьд ойртоод харвал энэ харилцааг илүү сайн ойлгох боломжтой. Орлого, санал өгөх сонголтын талаархи мэдээллийг хувь хүний ​​түвшинд авах боломжгүй боловч бид хошуунаас давж, хөрш зэргэлдээх газрыг харах боломжтой. Кварц Оакланд, Беркли хотуудыг багтаасан Калифорнийн Аламеда тойргийн тооллогын хуудсаар санал хураалтыг шалгасан (Тооллогын хуудсууд нь ойролцоогоор 2000-8000 хүн амьдардаг хорооллууд).

2016 онд Аламеда мужийн нийт сонгогчдын бараг 80% нь Клинтонд өгсөн байна. Гэхдээ зүүн тийш чиглэсэн энэ мужийн дотор ч гэсэн орлого нь таны хэнд санал өгөхтэй хүчтэй холбоотой байдаг. Санал хураалтын хэсгийн түвшний мэдээллээс харахад өрхийн дундаж орлого 40,000 доллараас доогуур байгаа тооллогын бараг бүх хэсэгт хүмүүсийн 90 гаруй хувь нь Клинтонд саналаа өгсөн байна.  

Хэрэв хот хөдөөгийн хуваагдал нь баян газрууд яагаад Ардчилсан намд санал өгдөг болохыг тайлбарлаж байгаа бол ядуу газрууд юу болдог вэ? Яагаад хамгийн ядуу мужууд Ардчилсан намыг сонгодог вэ? Америкийн талаархи олон зүйлийн нэгэн адил энэ бол санаанд ургах хамгийн эхний ойгомжтой асуулт юм. АНУ-ын хамгийн ядуу хошууны ихэнх нь хар арьст хүн амтай хөдөө тосгон байдаг. Фрей АНУ-ын хамгийн ядуу 40 мужийн арьсны өнгө, угсаатны будгийн талаархи мэдээллийг цуглуулсан бөгөөд эдгээр хошууны 28 нь Өмнөд мужуудын олонх өнгөт арьстнууд болохыг харуулсан. Ардчилсан нам ялгаварлан гадуурхалтын эсрэг хууль тогтоомжийг дэмжиж ирсэн түүхтэй тул хар Америкчууд Ардчилсан намд орлого, хүн амын нягтралаас үл хамааран санал өгөх магадлал өндөр байдаг. 1940-өөд онд өнгөт арьст сонгогчид Ардчилсан нам ба Бүгд найрамдахчуудын хооронд жигд хуваагдаж байсан боловч 1950-1960 оны иргэний эрхийн хөдөлгөөний үеэр тэд ардчилагчид руу огцом шилжсэн байдаг. Өнөөдөр АНУ-ын хар арьст сонгогчдын бараг 90% нь ардчилсан нам, туранхай ардчилсан гэж өөрсдийгөө тодорхойлдог.

Эндээс Америкийн улс төрийг ойлгохын тулд хотжилт, уралдааны аль алинаас нь эхлэх ёстойг харуулж байна. АНУ-ын эдийн засаг нь гайхалтай бүтээмжтэй хотуудаар удирдуулдаг бөгөөд улс төр нь оршин суугчид болон оршин суудаггүй хүмүүсийн хоорондох хуваагдалд улам бүр чиглэгддэг. Америк дахь цөөн тооны хуваагдал нь үүнийг арилгахад хангалттай том бөгөөд үл хамаарах зүйл бол тус улсын арьсны өнгөөр ​​ялгаварлан гадуурхах урт бөгөөд ичгүүртэй түүх юм.

Бү.Лхамаа

iСанал болгох
АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
iРедакцийн сонголт
iШинэ мэдээ
Сайжруулсан шахмал түлшийг орон нутаг руу авч явахгүй байхыг анхааруулав 5 цаг 39 минутын өмнө “Нэг хот-Нэг стандарт” 365 хоногт 5 цаг 47 минутын өмнө БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ: Өрх бүрээс нэг иргэнийг коронавирусийн шинжилгээнд хамруулах 6 цэг 5 цаг 51 минутын өмнө Зорилтот бүлгийн нийт 1150 өрхөд хүнсний багц олгоод байна 5 цаг 59 минутын өмнө Баянголд бүртгэгдсэн тохиолдлууд ойрын болон дам хавьтлуудаас илэрсэн, голомтлон үүсээгүй 6 цаг 6 минутын өмнө Гуравдугаар эмнэлэг шаардлагатай тусламж, үйлчилгээг цаг алдалгүй үзүүлж байна 6 цаг 13 минутын өмнө Маргаашаас эхлэн өрх бүрээс нэг иргэнийг коронавирусийн шинжилгээнд хамруулна 7 цаг 34 минутын өмнө Номын шүүмжлэгчид 2020 онд хэвлэгдсэн ном болон цаг үеийн талаар хөөрөлдлөө 10 цаг 1 минутын өмнө Ерөнхий сайдын "хуурамба" 11 цаг 42 минутын өмнө Б.Баяраа: Б.Бямбасайхан, Д.Ганболд нар гэмт хэрэг хийгээгүй 11 цаг 55 минутын өмнө Барын зулзагыг дээр нь 12 цаг 24 минутын өмнө Зэвсэгт хүчний санхүүгийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх тухай хуулийн төсөл өргөн мэдүүлэв 12 цаг 27 минутын өмнө Энхтайваны гүүрэн дээр нэг өдөрт хоёр осол гарлаа 12 цаг 40 минутын өмнө Хонг Конгийн жагсагчдад барьсан “ХҮЙТЭН ХАРИУ” 12 цаг 52 минутын өмнө Сумъяа Гамбит 13 цаг 5 минутын өмнө А.Амбасэлмаа: Өчигдрийн мэдээллийн үеэр ташаа мэдээлэл хэлсэндээ хүлцэл өчье 13 цаг 35 минутын өмнө Самар түүхээр явсан 500 орчим иргэнийг Баруун түрүүн товчоогоор нэвтрүүлэв 15 цаг 26 минутын өмнө Нийслэл зөвхөн цахим албан бичиг хүлээн авдаг болно Уржигдар 17 цаг 41 минутад Төрийн хяналтаас илүү түмний ухамсарт найдах үлдлээ Уржигдар 17 цаг 36 минутад Сайжруулсан шахмал түлшний үнийг 50 хувиар буурууллаа Уржигдар 17 цаг 31 минутад
iИх уншсан
Х.Тэмүүжин: 10 тэрбумын барьцаа шаардсан шүүгч албан тушаала... Төсвийн хоригийг парламент эсэргүүцсэн ч иргэд дэмжинэ Монгол угсаатныг нэгтгэх бас нэгэн оролдлого Амар тайван байх нь амьдралын зорилго Барын зулзагыг дээр нь Ерөнхий сайдын "хуурамба" Б.Баяраа: Б.Бямбасайхан, Д.Ганболд нар гэмт хэрэг хийгээгүй Жижиг улс том зорилготой байх ёстой С.Амарсайхан: Татвар нэхэж, дарамтлах байцаагчдаа тат, зогсо... Хөл хорионы дэглэмийг бууруулж хугацааг сунгалаа Хуульч Б.Баяраа: Үндсэн хуулийн Цэц улс төрийн захиалга биел... Ядуу байх тусам удирдахад амар Ерөнхийлөгч өргөн мэдүүлсэн Шүүхийн тухай хуулиудаа татан ав... У.Хүрэлсүх: Сайн сайхан зүйл яриад тэдэн саяыг өг гэж болно.... "Хонгилын цаадах хонгил" илчлэгдэв үү "НДШ төлдөггүй албан хаагчийн тээврийн хэрэгсэлд QR код олго... Д.Сумъяабазар: Өндөр эрсдэлтэй учраас согтууруулах ундаатай ... Р.Амаржаргал: Монголд мөнгө байхгүй биш, хуваарилалт нь улс ... Бага градустай согтууруулах ундааг борлуулах шийдвэрийг Хоты... ФОТО: Гишүүн бүрийн ширээнд хамгаалалтын хаалт тавьжээ
Top