x

АН-аас иргэдэд 1,260,000 төгрөгийн тэтгэмж олгох санал гаргалаа

АН-аас эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах арга хэмжээний тухай тогтоолын төслийг боловсруулан, хэлэлцүүлэх саналаа Ерөнхий сайд, УИХ-ын даргад хүргүүлсэн билээ. Гэвч өнөөдрийг хүртэл АН-ын саналд эрх баригчид хариу өгөөгүй байна. Энэ талаар болон, цаг үеийн асуудлаар УИХ дахь АН-ын зөвлөлөөс мэдээлэл хийлээ.

АН-ын зөвлөлийн дарга Д.Эрдэнэбат: Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах арга хэмжээний тухай АН-ын саналыг Засгийн газар хүлээж авахгүй байгаа нь байж болшгүй зүйл. Эрх баригчид энэ асуудалд өөрийнхөөрөө дураараа хандаж байна. 

Ерөнхий сайдын мэдэгдэл, Сангийн сайдын мэдээлэл хоёр хоорондоо маш их зөрүүтэй байна. 

Өнөөдөр эдийн засгийн эрсдлээс хамгаалах цэгцтэй бодлого байхгүй байгаа. Эрх баригчид бүх талын шаардлагыг хүлээж авч, авах арга хэмжээндээ бидний саналыг тусгах ёстой гэж харж байна. 

Монголын эдийн засгийн уналт 5-6 хувь буурах юм шиг байна. Бид бодит байдлыг үнэнээр нь харах чадвартай байх ёстой. 

Өнөөдөр экспортын орлого маш их хэмжээгээр тасрах төлөвтэй болж байна.

Өмнө нь 500 гаруй машин нүүрсний тээвэрт явдаг байсныг 40-хөн машин явуулчихаад экспорт гарч байна. Үүнийг нүүрс гарч байна гэж шоудаж болохгүй. Иргэн, комдани бүрийг хамгаалах үүрэг бидэнд оногдож байгаа. Бизнес, эдийн засаг, иргэдээ ялгаварлахгүйгээр хамгаалах үүрэг бидний өмнө байна. Нөхцөл байдал ийм байна. 

Ажил хийдэг, хийдэггүй, том жижиг компани гэж байхгүй бүгд адил нийт иргэдээ яаж хамгаалах вэ гэдэг төрийн бодлого байх хэрэгтэй. Тиймээс бид өмнө нь хүргүүлсэн УИХ-ын тогтоолын төслөө дахин хүргүүлнэ" гэлээ. 

АН-аас боловсруулсан тогтоолын төсөлд нийт таван багц, 38 арга хэмжээг тусгажээ. Үүнд хамгийн эхэнд төсөвт тодотгол хийх шаардлагыг тодорхойлсон байна.

Уг тогтоолын төсөлд тусгасан АН-ын саналуудыг танилцуулж байна.

 • Бизнесийн зээл олголт, дахин санхүүжилт хийх боломжоор хангах зорилгоор улсын төсөвт хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр тусгагдсан чухал шаардлагагүй хөрөнгө оруулалтыг тэвчиж, банкны системийн 3 хувьтай тэнцэх хэмжээний зээлийн шугамын эрхийг банкуудад нээж өгөх,

 • Төсвөөс Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан болон нийгмийн даатгалын сангийн ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох асуудлыг санхүүжүүлж Корановирусийн гамшгаас үүдэлтэй ажилгүй болсон иргэдэд гамшгийн хор хөнөөл арилах хүртэл хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 3 сараар тооцож нийт 1,260,000 төгрөгийг ажилгүйдлийн тэтгэмж авах хуулийн хугацаа дууссан өдрөөс эхэлж олгох,

 • Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд заасан дараах урсгал зардлыг бууруулах. Үүнд:
  - төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах зардал;
  - төрийн байгууллага, албан тушаалтны том оврын автомашин, утас, томилолт, баяр ёслол, хурал, уулзалт, зөвлөгөөн болон                            хангамжийн бусад зардал;

 • Арилжааны банкуудын зүгээс аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээлийн бүтцийн өөрчлөлт хийх, зээлийн хуваарийг шинэчлэхэд Монголбанкнаас зохих бодлого чиглэл гаргах, 

 • Ажлын байрыг хэвээр хадгалсан аж ахуйн нэгжүүдэд Хөгжлийн банк болон Төрийн банкаар дамжуулан жилийн 3 хувийн хүүтэй санхүүжилт олгох;

 • Аж ахуйн нэгжүүдийг Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх үүргээс бүрэн чөлөөлөх;

 • Коронавирусийн халдвар авсан буюу сэжигтэй нөхцөлд байгаа иргэдийг байрлуулсан эмчилгээний болон хамгаалалтын бүсэд үүрэг гүйцэтгэж буй эмч, эмнэлэг, онцгой байдал, цагдаагийн албан хаагчид, холбогдох бусад ажилтанд энгийн үед олгодог үндсэн цалинг нь 3 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний цалин, хөлс, урамшуулал олгох,

 • Төрийн орон сууцны корпорацын Түрээсийн орон сууцны хөтөлбөрт хамрагдаж түрээсийн байранд амьдарч байгаа иргэд, айл өрхийн түрээсийн төлбөрийг 3 сараар чөлөөлөх, 

 • 0-18 хүртэлх насны хүүхдэд сар бүр олгодог 20 мянган төгрөг дээр 10 мянган төгрөг нэмж, 6 сарын хугацаатай болгох.

 • Коронавирусийн халдвар авсан өвчтөнийг эмчлэх зорилгоор Засгийн газар Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс болон бусад улс орноос эмч, эмнэлгийн ажилтан урих, Монгол Улсад нэвтрүүлэх, тусгай үүргийн онгоцоор авч ирэх.

АН-аас Засгийн газар, УИХ-д хүргүүлсэн тогтоолын төсөл дэх санал бүрэн эхээр нь хүргэж байна. 

ТОГТООЛЫН ТӨСЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Нэг. Монгол Улсын 2020 оны төсөвт тодотгол хийх

1.1. Төсвийн хийсвэр орлогыг нягтлах, гамшгийн үеийн үзүүлэлтүүдээр дахин шинэчлэн тооцоолж, төсвийг бодитой, алдагдалгүй болгох;

1.2. Бизнесийн зээл олголт, дахин санхүүжилт хийх боломжоор хангах зорилгоор улсын төсөвт хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр тусгагдсан чухал шаардлагагүй хөрөнгө оруулалтыг тэвчиж, банкны системийн 3 хувьтай тэнцэх хэмжээний зээлийн шугамын эрхийг банкуудад нээж өгөх,

1.3. Төсвөөс Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан болон нийгмийн даатгалын сангийн ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох асуудлыг санхүүжүүлж Коронавирусийн гамшгаас үүдэлтэй ажилгүй болсон иргэдэд гамшгийн хор хөнөөл арилах хүртэл хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 3 сараар тооцож нийт 1,260,000 төгрөгийг ажилгүйдлийн тэтгэмж авах хуулийн хугацаа дууссан өдрөөс эхэлж олгох,

1.4. Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд заасан дараахи урсгал зардлыг бууруулах. Үүнд:

1.4.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах зардал;

1.4.2. Төрийн байгууллага, албан тушаалтны том оврын автомашин, утас, томилолт, баяр ёслол, хурал, уулзалт, зөвлөгөөн болон хангамжийн бусад зардал;

Хоёр. Мөнгөний бодлогыг төсвийн бодлоготой уялдуулах

2.1. Монголбанк бодлогын хүүгээ бууруулж, зах зээлд гаргах зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, арилжааны банкны мөрддөг зарим журмуудыг хугацаатайгаар өөрчлөх, 

2.2. Коронавирусийн гамшгаас үүдэлтэй эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах бодлогын хүрээнд 2021-2022 онд төлөх Засгийн газрын гадаад, дотоод зээл, бондын төлбөрүүдийг дахин санхүүжүүлэх арга хэмжээ авах.

2.3 Арилжааны банкуудын зүгээс аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээлийн бүтцийн өөрчлөлт хийх, зээлийн хуваарийг шинэчлэхэд Монголбанкнаас зохих бодлого чиглэл гаргах, 

2.4. Төвбанкинд Засгийн газрын бондыг арилжаалж, тусгайлсан дэглэмээр шаардлагатай санхүүгийн зузаатгалыг арилжааны банкуудад хийж, зээлийн шаардлагыг бууруулах эрх олгох.

2.5. Бодит эдийн засаг, хувийн секторын чадавхи, бизнесийн орчны орон зайг хамгаалах зорилгын хүрээнд Төв банк тэднийг санхүүгийн зуучлалын хямд, үр дүнтэй арга хэрэгслээр дэмжих бодлого хэрэгжүүлнэ. Банкуудаар дамжуулж, хямралд хамгийн их өртөж байгаа эдийн салбаруудыг дэмжих,

Гурав. Аж ахуйн нэгжээ дэмжих, ажлын байрыг хадгалах

3.1. Ажлын байрыг хэвээр хадгалсан аж ахуйн нэгжүүдэд Хөгжлийн банк болон Төрийн банкаар дамжуулан жилийн 3 хувийн хүүтэй санхүүжилт олгох;

3.2. Өмнөх 2 жил татвар төлсөн татвар төлсөн дүнгийн дунджаар Засгийн газраас уул уурхайн бус аж ахуйн нэгжүүдэд зээлийн баталгаа гаргаж өгөх, Засгийн газрын баталгааг Батлан даалтын сангийн санхүүгийн эрсдэл даах чадвар, сангийн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар хэрэгжүүлж болох ба  Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах,

3.3. Авлага үүссэн аж ахуй нэгж, байгууллагын авлагыг худалдан авах /факторинг хийх/, санхүүжилт олгох сан байгуулах, хеджингийн арга хэрэгслийг Монголбанкны дэмжлэгтэйгээр ашиглах;

3.4. Түрээсийн орон сууцны цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, үүний хүрээнд уг хөтөлбөрт хамрагдсан барилгын компаниудын зээлийн эргэн төлөлтийг хойшлуулах, хүү, алдангийг бууруулахад чиглэсэн эх үүсвэрийг арилжааны банкуудад олгох;

3.5. Аж ахуйн нэгжүүдийг Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх үүргээс бүрэн чөлөөлөх;

3.6. Аж ахуйн нэгжүүдийн татварын үүргийн зөрчилтэй холбогдуулан битүүмжилсэн дансыг нэн даруй нээх, мөнгөн хөрөнгийг эргэлтэд оруулах, үүссэн татварын өр төлбөрийг төлөх хугацааг хямралаас гарах, бизнесийг нөхөн сэргээх хугацаатай уялдуулан тогтоох;

3.7. Аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг хязгаарласан мэргэжлийн хяналтын байгууллага болон холбогдох бусад төрийн байгууллагын шийдвэрийг хуульчлан зохицуулж түдгэлзүүлэх;

3.8. Татварын өр үүсгэсэн аж ахуй нэгжүүдэд татварын алданги, хүү, торгууль ногдуулахыг хориглох;

3.9. Жижиг дунд үйлдвэрийн импортын түүхий эд, материалын гаалийн ба нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг 2020 он дуустал тэглэх

3.10. Зарим нэр төрлийн чухал шаардлагатай эмийг Монгол Улсын эмийн бүртгэлд түргэвчилсэн байдлаар бүртгэх асуудлыг зохицуулах, гадаадаас импортоор авдаг шаардлагатай байгаа эм, хэрэгсэл, лабораторийн урвалж, тоног төхөөрөмжийн импортын гаалийн болон НӨАТ-аас тодорхой хугацаанд чөлөөлөх, 

3.11. Хүнсний бөөний худалдаа эрхлэгч аж ахуй нэгж, иргэдэд 2 жилийн хугацаатай бага хүүтэй эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтийг олгох
3.12. Газрын төлбөр, үл хөдлөх хөрөнгийн татварыг тодорхой хугацаанд бууруулах, чөлөөлөх, 

Дөрөв. Иргэнээ дэмжих, ажилгүйдэл ядуурлаас хамгаалах

4.1. Ипотекийн зээл /хүү болон үндсэн төлбөр/-ийг 12 сарын хугацаанд царцааж, мөнхүү хугацаагаар зээлийн эргэн төлөлтийг сунгах;

4.2. Хөдөлмөр эрхлэгчдийн цалинг баталгаажуулах, ажлын байрны хөдөлгөөн, чөлөөлөлтийг хязгаарлах;

4.3. Нийгмийн даатгалын шимтгэл болон Хувь хүний орлогын албан татвар төлөх үүргээс бүрэн чөлөөлөх;

4.4. Дотоодын дээд сургуулийн бүх оюутны 2020-2021 оны сургалтын төлбөрийг чөлөөлж, холбогдох санхүүжилтийн механизмыг бий болгох;

4.5. Малчдын зээлийн хүү, төлбөрийгхойшлуулж, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнд зориулсан шинэзээлийнэхүүсвэрийгнэмэгдүүлэх;

4.6. Тариаланчдын зээлийн хүү, төлбөрийг хойшлуулж, газар тариалангийн бүтээгдэхүүнд зориулсан шинэ зээлийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх,

4.7. Төрийн орон сууцны корпорацын Түрээсийн орон сууцны хөтөлбөрт хамрагдаж түрээсийн байранд амьдарч байгаа иргэд, айл өрхийн түрээсийн төлбөрийг 3 сараар чөлөөлөх, 

4.8. 0-18 хүртэлх насны хүүхдэд сар бүр олгодог 20 мянган төгрөг дээр 10 мянган төгрөг нэмж, 6 сарын хугацаатай болгох.

Тав. Бусад

5.1. Коронавирустэй тэмцэх чиглэлийн хүрээнд гарсан төрийн байгууллага, албан тушаалтны аливаа шийдвэрийг тухайн байгууллагын албан ёсны цахим хуудсандаа тусгайлсан цонх үүсгэн байршуулж, олон нийтэд эргэлзээгүй, үнэн зөв мэдээлэл авах нөхцөлийг бүрдүүлэх;

5.2. Төрийн байгууллагууд иргэдэд үзүүлдэг үйлчилгээ тус бүрийнхээ бүрдүүлэх материал, төлбөр хураамж, шийдвэрлэх /хариу өгөх/ хугацаа, шат дамжлага, материал хүлээн авахаас татгалзах буюу материалыг буцаах үндэслэл, үйлчилгээний цагийн хуваарь болон бусад нөхцөл, шаардлагын талаарх бүх төрлийн мэдээллийг цогц, системтэйгээр цахим хуудсандаа байршуулж, утсаар тухай бүр лавлагаа, мэдээлэл өгөх, зайнаас үзүүлж болох үйлчилгээг тодорхойлон үр дүнтэй, иргэдэд төвөггүй, хүртээмжтэй байхаар зохион байгуулж нэвтрүүлнэ.

5.3. Коронавирусийн дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх, эмзэг байдлыг бууруулах, эрсдлийг таслан зогсоох чиглэлд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардлын төсвийг Засгийн газар тусгайлан төлөвлөж, Улсын Их Хурлаар батлуулах;

5.4. Коронавирусийн халдвар авсан буюу сэжигтэй нөхцөлд байгаа иргэдийг байрлуулсан эмчилгээний болон хамгаалалтын бүсэд үүрэг гүйцэтгэж буй эмч, эмнэлэг, онцгой байдал, цагдаагийн албан хаагчид, холбогдох бусад ажилтанд энгийн үед олгодог үндсэн цалинг нь 3 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний цалин, хөлс, урамшуулал олгох

5.5. Коронавирусийн дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх, эмзэг байдлыг бууруулах, эрсдлийг таслан зогсоох чиглэлийн хүрээнд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын онцгой нөхцөлд,тусгай дэглэмээр үүрэг гүйцэтгэж байгаа бусад төрийн албан хаагчдад энгийн үед олгодог үндсэн цалинг нь 2 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний цалин, хөлс, урамшуулал олгох;

5.6. Коронавирусийн дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор иргэдийн өдөр тутмын хэрэгцээг хангахад чиглэсэн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд үйлчилгээний түр горим, стандартыг тогтоон, хэрэгжүүлэх;

5.7. Коронавирусийн дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх, эмзэг байдлыг бууруулах, эрсдлийг таслан зогсоох чиглэлийн бодлого, үйл ажиллагааны хэрэгжилт, нийгмийн дэг журам, сахилга, хариуцлагын байдалд тавих хяналтыг сайжруулах, идэвхижүүлэх зорилгоор энэ төрлийн үйл ажиллагаанд иргэдийг татан оролцуулах;

5.8. Коронавирусийн дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх, эмзэг байдлыг бууруулах, эрсдлийг таслан зогсоох чиглэлийн хүрээнд Засгийн газар Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа элчин сайдын яам, дипломат төлөөлөгчийн газрын чиг үүрэг, бүрэлдэхүүнд хугацаатай өөрчлөлт оруулж, тэдгээрээр дамжуулан гадаад улс оронд суугаа иргэддээ санхүү, эрүүл мэндийн болон шаардлагатай бусад туслалцаа, үйлчилгээг үзүүлэх;

5.9. Коронавирусийн халдвар авсан өвчтөнийг эмчлэх зорилгоор Засгийн газар Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс болон бусад улс орноос эмч, эмнэлгийн ажилтан урих, Монгол Улсад нэвтрүүлэх, тусгай үүргийн онгоцоор авч ирэх. 

iСанал болгох
АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.

Сэтгэгдэл (97)

 • mungu l bitgiii taraa ediin zasag ulam l muudna tugrug unegui bolj amidral niiteeree l dordono ajaliiin bair bi bolgood baylag buteeh uildveruuded huugui zzeel uguuduh
  2020 оны 04 сарын 30 | Хариулах
 • irgen
  tim shvv helsendee hvrch ogwol tanai nam songogod belen bna
  2020 оны 04 сарын 30 | Хариулах
 • хэцүү цагт зөв санаа гаргаж чадаж бна сонгоноо
  2020 оны 04 сарын 29
 • Мягмарсүрэн
  Тийшдээ өгч чадуул өр зээлнэсээ бага ч болсон гармаар байна шүү дээ
  2020 оны 04 сарын 29 | Хариулах
 • Б.Ариунзаяа
  Дэмжиж байна
  2020 оны 04 сарын 28 | Хариулах
 • Мөнхтулга Туяа
  Үнэхээр өгчих юм бол 1260000 тэгвэл танай намыг сонгоход бэлэн байна.Өгч байвал аль нь ч гарсан яахав
  2020 оны 04 сарын 28 | Хариулах
 • Zochin
  Zow demjij bna
  2020 оны 04 сарын 28 | Хариулах
 • Үнхээр зөв санаа байна
  2020 оны 04 сарын 22 | Хариулах
 • Ганаа
  Тишдээ
  2020 оны 04 сарын 22
 • Ok
  AN dangaaraa daagaad ard irgeddee ogchix tegvel tanai ochkow shuud osloo daanch chadaxgvi l dee dandaa xarmaandaa xiixee boddog noxdvvd xarmaandaxaa ogox gexeer goroino l doo
  2020 оны 04 сарын 21 | Хариулах
 • dawaacvren
  tsailtai eej 50 nemch
  2020 оны 04 сарын 21
 • Zochin
  Er n bl zow l doo bid nart hetsvv l bna shvv.tvreesees 3 sar choloolii gjiin end bas niitiin bairand amidrdg hvmvvsiig ch bas bagth n zow shvv.bid nar chin bas tvreesee tolj chdhgvi hetsvv l bna shvv
  2020 оны 04 сарын 21 | Хариулах
 • Negen
  Mongi ni avaad songohgui bsan ch bolnoshude.ard rumen hund bn. orlogo ch ugui ajilchgui bolson
  2020 оны 04 сарын 21 | Хариулах
 • Иргэн
  АН-ын хувалзнууд Эрдэнэ, Эрдэнэбат та нар хэзээ ийм ард түмэнд сайн болчихсон юм бэ? Мөнгө өгнө гэж ярьвал итгэнэ гэж бодоо юу түй май та 2 бол хүн биш луйварчид хулгайч нар сонгож болохгүй шүү! Хүмүүс минь
  2020 оны 04 сарын 21 | Хариулах
  • хэцүү цагт зөв санаа гаргаж чадаж бна сонгоноо
   2020 оны 04 сарын 21
 • зочин
  ингэж л зөөвөрлөх байсан юм бол бидний ажлыг уялгүй хийлгэж л байх байсан шд,эрт зогсоочихоод сүүлд нь баахан вирустэн зөөж оруулж ирээд аж амьдрал ядууруулсан төр буруутай,мөнгө өг
  2020 оны 04 сарын 21 | Хариулах
 • Jonny
  Mungiin avchaal songohgui l baiya ldaa sain bod bod haha
  2020 оны 04 сарын 21 | Хариулах
 • Erhe Tsogoo55
  Erthenl awmaar bn hymarch duuslaa
  2020 оны 04 сарын 21 | Хариулах
 • zoboo odoo iim xvnd ued uaraltai ogch ediin zasgaa abraxgyi bol
  2020 оны 04 сарын 21 | Хариулах
 • chi eh hunees gargui yu chi uuruu zail
  2020 оны 04 сарын 20
 • Дэмжиж бна өгвөл зүгээр л бна цалин багасаад хоол унд хумсдаад жаахан иийм л бна авмаар л бна
  2020 оны 04 сарын 20 | Хариулах
 • Orgilsaihan
  Demjiij bna mongo oguul sain bna
  2020 оны 04 сарын 20 | Хариулах
 • Orgilsaihan
  Dejij bna oguul sainl bnaa
  2020 оны 04 сарын 20 | Хариулах
 • Sem
  avahgui ee
  2020 оны 04 сарын 20 | Хариулах
 • Zochin
  Tsalintai eejiin mongiig nemeechee
  2020 оны 04 сарын 20 | Хариулах
  • dawaacvren
   tsailtai eej 50 nemch
   2020 оны 04 сарын 20
 • Demjij bna odoo ard irgedee bodoh tsag en boljee
  2020 оны 04 сарын 20 | Хариулах
 • хаха
  манай хашаа будмаар бна. хог ачмаар бна
  2020 оны 04 сарын 18 | Хариулах
 • dawka
  mash zow helj bna demijohns bga shv arduous irgedee bodmoor yma ulster torvvde hiitsv bnshvde olon jaahan hvvhedtei gants hvnii tsalin hvvhedin mgo 2hvrehgvi ymni vne osood bhad tusalmar yma
  2020 оны 04 сарын 18 | Хариулах
 • Уугий
  Зөв санаа
  2020 оны 04 сарын 17
 • Уугий
  Цалинтай ээжээ нэмж болоогүй юмуууу
  2020 оны 04 сарын 17
 • 5.9 ч юу бэ.Худлаа Сонгуулийн шоу.Эрдэнэ тх 2 ыг хэн бэ гэдгийг чиньАрд түмэн мэдэж бгаа.хийх үедээ хийхгүй яасан юм бэ
  2020 оны 04 сарын 17 | Хариулах
 • zaaa bolioo ogloo yu. bitgi tegej hudalaa yarij bai hezee neeh ogie gedeg bsiin ter munguuru emneleg baria mongol uls. neeh hudala zaldagiin byyzged gej
  2020 оны 04 сарын 17 | Хариулах
 • энэ ан нам хүмүүст итгэх хэрэггүй
  2020 оны 04 сарын 16 | Хариулах
 • enhe
  Vneheer heregtei bn hol horionii ved or zeel ni ovoorson hvmvvs oroo bvren darahaar mongo bish ch baga bolovch darah geed bn
  2020 оны 04 сарын 16 | Хариулах
 • irgen burt l taraa
  zochin
  2020 оны 04 сарын 16 | Хариулах
 • бат
  Тэтгэвэр тэтгэмж авдаг хүмүүсээ харж үзээчээ
  2020 оны 04 сарын 16 | Хариулах
 • Хүүхэд харах чөлөөнд байгаа ээж нараас
  Цалинтай ээжээ нэмж болоогүй юмуу? Улс орныхоо ирээдүйн төлөө хүүхдээ хүмүүжүүлж байна.
  2020 оны 04 сарын 15 | Хариулах
  • Ганаа
   Тишдээ
   2020 оны 04 сарын 15
  • Уугий
   Цалинтай ээжээ нэмж болоогүй юмуууу
   2020 оны 04 сарын 15
 • tsetsegmaa
  irgen burt mongo taraah heregtei
  2020 оны 04 сарын 15 | Хариулах
 • Zochin
  Irgen burt mongo taraah ne zuitei ediin zasgaa avrah neg ajil bolno shuu
  2020 оны 04 сарын 15 | Хариулах
 • Zochin
  Huuhdiin mongiig joohon nemeh bsiim daa huuhdee haraad gertee suuj eejuud olon bga ajil hiij chadku humuus zondoo bga shuu
  2020 оны 04 сарын 15 | Хариулах
 • ЗОЧИН
  Эхнээс эь дуустал уншаарай. Маш зөв зүйтэй санал байна. ЯДАРСАН АРД ТҮМЭНД МИНЬ одоо л эдийн засгийн бодит дэмжлэг хэрэгтэй. ТАНХАЙ. ХООСОН ТОЛГОЙТ ХҮРЭЛСҮХИЙН мэдлэг чадвар хүрч дүгнэж чадахгүй байх аа.
  2020 оны 04 сарын 15
 • ЗОЧИН
  Маш зөв санал байна. ХҮРЭЛСҮХ МЭТИЙН ХООСОН ТОЛГОЙТ ТАНХАЙ ЭТГЭЭД ойлгохгүй байх ААА.
  2020 оны 04 сарын 15 | Хариулах
 • zochin
  tiim shvv
  2020 оны 04 сарын 14
 • Энэ бол зүгээр л сонгууль дөхөх болохоор ярьдаг, амталдаг зүйлс шүү. Ард түмний толгойг угааж, өөрсдийгөө дэмжүүлж, итгүүлэх арга заль
  2020 оны 04 сарын 13 | Хариулах
  • ЗОЧИН
   Эхнээс эь дуустал уншаарай. Маш зөв зүйтэй санал байна. ЯДАРСАН АРД ТҮМЭНД МИНЬ одоо л эдийн засгийн бодит дэмжлэг хэрэгтэй. ТАНХАЙ. ХООСОН ТОЛГОЙТ ХҮРЭЛСҮХИЙН мэдлэг чадвар хүрч дүгнэж чадахгүй байх аа.
   2020 оны 04 сарын 13
  • zochin
   tiim shvv
   2020 оны 04 сарын 13
 • Zawal ajil hideg gd ygd undur nastan hugjliin berhsheeltei bolon urh tolgoilson etseg ehvvd olon bga shdee danda ymarwaa neg shiidwer gargahdaa huwaaj yalgadagaa bolimoor ymaa nastanguudiig yalaa zeeltei zeelguigeer ni yalgaj uiluulj duuluulaad bsan odoo ajil hideg hidguigeer ni yalgah gd bgamuu ajil hideg turiin alban haagch nar bol hun busad ni hun bshvv saidaa
  2020 оны 04 сарын 13
 • zochin
  yer bol orlogoor amdardag bid orlogogui xetsuu bnshuu taxal bol daintyai adilxan uursnuu xooltoi gd ard irgdee orxiod bas songuuli yariad bdg yaxav uursnuu bas ulsux udur chin amarxaan irex bx shuu xun burd 1500 000g ugchix mungu mgld gargi gevel garax l bx. ajilgui tsalin bagatai a,dralgui gazar baij xurungu mungunii tgesh bus baidliig ta nar uusgesen biz de ene gaitai zavaan niigemd chin xun amdrax nuxtsul alga bna. zarim neg xet bayjsan bn tsul stulaar mungu idsen uls argagui biz idsen uusniig chin yutai iitei chin buz xurngiig chin xuraana shu medee muusain setgel zurxgui sursan medsen ch zuilgui xuniiadguudaa!!! ta nar bol mgl xun bish, ta nar shig ulsaar inguulj bdg uxseni chin daraa uiliin chin shiitgel shudrga ochix blgui de tamda ochood sain zovooroi ulsunu ix zovnoo za!!!!
  2020 оны 04 сарын 13 | Хариулах
 • Иргэн
  500 доллар нэг удаа өгөхөд болох юмгүй . 30 жилд төрийн төсөв ямарч хариуцлагагүй явж ирлээ . Боломж гарвал татвар төсөвөөс маш их хулгай хийнэ . Маш хатуу ял шийтгэл , хулгайлсан хөрөнгийг шууд хураадаг хууль санаалчилж хариуцлагагүй байдлыг яг одоо тасалмаар байна .
  2020 оны 04 сарын 13 | Хариулах
 • Za zugeer boliod ugulduu yagaad belenchleh setgelgee turuuleed bgan be? pizdaa niigemiin ontsgoi geed bga humuusiig bid nar bii bologson ymu? Pizdaa muu lalaruudaa ta nar bii bologson shdee tegeed uursduu hariutslagaa huleegeed yavaach yaah geed ard tumend lai gai buzar pizdaa shig bgad bna!!!
  2020 оны 04 сарын 13 | Хариулах
 • зөв
  зочин
  2020 оны 04 сарын 12 | Хариулах
 • Өлзийотго
  Би үүнийг хувьд маш зөв санаа гэж бодож бн хүн бүрд 126000 өгвөл мөнгө эрэглтэн орон шүүд
  2020 оны 04 сарын 12 | Хариулах
  • Уугий
   Зөв санаа
   2020 оны 04 сарын 12
 • Өлзийотго
  Би үүнийг хувьд маш зөв санаа гэж бодож бн хүн бүрд 126000 өгвөл мөнгө эрэглтэн орон шүүд
  2020 оны 04 сарын 12 | Хариулах
 • Номин Эрдэнэ
  Irgen bvrt 1260,000 bish yma gehed amisgaa awch ami zalguulah mongo ogoh ni zowoo biil gehed 2015 onoos hoish ajil hiij chadaagvi yagaad gewel 2015 ond eej maani harwaad 4 jil eejiigee asar ch bgad say 2019 onii 3 sariin 28 ni eej ongorson eejiigee ongorood udaagvi bj btal bie dawhar bolj odoo nasnii hvvhedtei bolhoor ajild orj chadahgvi bj btal onts baidal vvsch nadaas gadna nohor maani hvrtel ajil ni karintilaad ajilgvi bga tiimees manaid nohor haa neg haltuur hiihees gadna tsalintai eejiin 50 aas gadna hvvdiin 20 oos oor sard togtson orloggvi hadgalamj baritsaalsan zeeltei odoo toroos awch bga ymar ch halamj bodlogoh hamragdah bolomjgvi hetsvv bn tiimees irgen bvrt handsan bga ch hamaagvi halamj heregtei bn
  2020 оны 04 сарын 12
 • Зайл
  Монголын төрөөс үхтэлээ зайлахгүйгээр шийджилдээ зүгээр шиг гэмгүй явж байгаад бүдрээд үхчихээйсэй иймэрхүү хүний оронцогууд
  2020 оны 04 сарын 12 | Хариулах
  • chi eh hunees gargui yu chi uuruu zail
   2020 оны 04 сарын 12
 • tetwgeriin zeelii hugtsaa zaah heregui 6 sarin zeel awad em tariani haan hurehgui irgen burd belen mongo ogoh zow demjij bna
  2020 оны 04 сарын 12 | Хариулах
 • Зочин
  Төр бариагүй байхдаа нэг их юм өгөх гээд чичрээд байх юм төр барьж байхдаа юу өгсөн билээ хө Эрка
  2020 оны 04 сарын 12 | Хариулах
 • Чимэг
  1260000 төгрөгөө өгчих тэгвэл асуудалгүй сонгоё
  2020 оны 04 сарын 12 | Хариулах
 • Zow shvv ard ergede bodoh tsag en boljee
  2020 оны 04 сарын 12 | Хариулах
 • Ingej reklam hiihee l bolchih heregtei yum boliishde ymar ih or zeeltei bgaa gdgiig irgen bur l medej bgaa tiim bolohloor zugeer suuj bgaad belen mongo awchih tiim uhamsar doroi humuus howor l bhda
  2020 оны 04 сарын 12 | Хариулах
 • Barhas
  Zow shvv ard erged chin hooson bn shvv dee amid vrdhiin tuld geriinhee ymiig zaraj ami zuuj bn shvvdee gertee ajilgvi suuj bga eejvvd ih bn ternii ard bga hvvhdvvd yah ym be?
  2020 оны 04 сарын 11 | Хариулах
 • Зочин
  Энэ зөнөг чинь үхэхдээ үхэр буугаа тавьлаалдаа хамгийн сүүлчийн арга нь юүм бна лдаа
  2020 оны 04 сарын 11 | Хариулах
 • Tsengelmaa Ayurzana
  Зөв шүү ард түмэнд хандсан аяч байгаа арга хэмжээ алга байна. Энэ мөнгийг өгөх болвол ард түмэн буцаагаад эргэлтэнд оруулна хоол хүнс зээл төлөлт гэх мэт эдийн засагт хохирол хүндрэл нэг их гарахгүй байх.
  2020 оны 04 сарын 09 | Хариулах
 • oyun
  Bilgee fvvjee ene udriin mend hvrgey huuli gej huuli bish bolj bnahvvhdiin tetgeljee awch chadahgvi baigaa hvmvvs yah be shvvh shiidwerleh deer n ochihoo. Asuudaliig oilgoloo gedeg tegeed 2 hvvhdee hayaaf ywsan hvnd tetgemj togtoolgoof 2 3 sar uguud dahiad awch chadahgvi bna yahaw
  2020 оны 04 сарын 09 | Хариулах
 • oyun
  Bilgee fvvjee ene udriin mend hvrgey huuli gej huuli bish bolj bnahvvhdiin tetgeljee awch chadahgvi baigaa hvmvvs yah be shvvh shiidwerleh deer n ochihoo. Asuudaliig oilgoloo gedeg tegeed 2 hvvhdee hayaaf ywsan hvnd tetgemj togtoolgoof 2 3 sar uguud dahiad awch chadahgvi bna yahaw
  2020 оны 04 сарын 09 | Хариулах
 • Irgen
  Zow shiidwer bn zeeliin xvvgee buulgamaar bn boditoor xeregjvvlmeer bn ajil ni zogsoj bga ard irged ixeslee
  2020 оны 04 сарын 09 | Хариулах
 • Zochin
  Ed nar odoo ner devshih humuusees 100 sayiig avch bj iregeded hediig ugnu genuu
  2020 оны 04 сарын 09 | Хариулах
 • Банкны зээлийн хүүг бууруулаад өгөөч.
  Иргэн
  2020 оны 04 сарын 09 | Хариулах
 • Худлаа ярьцгаагаад сууцгаах юм тэгээд хэрэгжүүлээд өгчих. Мөнгөнд дургүй хэн ч байхгүй.
  Зочин
  2020 оны 04 сарын 09 | Хариулах
 • сүрэн
  ард иргэдээ бодсон зөв хүсэлт гаргасан бн үүнийг дэмжиж бн ард түмэн чин идэх хоолгүй хийх ажилгүй олсон орлого байхгүй хүнд үед шийдвэрийг дэмжиж ард иргэдээ харж үзэхийг эрх баригчид аас хүсэж бн
  2020 оны 04 сарын 09 | Хариулах
 • Boloroo
  irgen bvrtee belen mongo oghon zow
  2020 оны 04 сарын 09 | Хариулах
 • иргэн
  зөв
  2020 оны 04 сарын 09 | Хариулах
 • Battsetseg
  Zow huuhed gargaad gertee ajilgui bgaa ehchuud ajilguideliin daatgald oroh uu
  2020 оны 04 сарын 08 | Хариулах
 • Сүхцэцэг
  Сайна байна уу .Танд энэ өдрийн мэнд хүргэe. Та ард түмэн ч ажилгүй өдрийн хоол яаж залгууландаа гэж бодож байхад .Ард Түмэн Санхүүгийн дэмжиж гэж гуй байна.Ард түмэн баярлан шүү
  2020 оны 04 сарын 08 | Хариулах
 • zochin
  gargaj bga shiidwervvgdee ylgaxgvi bvx irgedee xamruulmaar ym tsalingiin zeeliin 30sariin xugtsaag tvr xugtsaand ch bolow sungaad ogooch
  2020 оны 04 сарын 08 | Хариулах
 • Ediin zasag irgedee bodood gants udaa ogoochee
  Hol horio
  2020 оны 04 сарын 08 | Хариулах
 • Demjij bnaa
  Irgen
  2020 оны 04 сарын 08 | Хариулах
 • Дэмжиж байнаа
  Иргэн
  2020 оны 04 сарын 08 | Хариулах
 • Ар иргэд туйлдаа хүрлээ . Монгол улс гараа сунгаж эдийн засаг иргэдээ авраачээ. Засгийн газар шийдэж бидэнд туслаачээ. Хүн бүр нэг нэннээсээ санаа зовж хэлу бичихгүй байгаа болхоос биш бүгд хэцүүдэж байгаа ш дээ
  Иргэн
  2020 оны 04 сарын 08 | Хариулах
 • Dawaatseren
  ard irgedee gants udaa ogmoor yma
  2020 оны 04 сарын 08 | Хариулах
 • Bayrsaixan
  Zow demjij bna
  2020 оны 04 сарын 08 | Хариулах
 • Booyo
  Yoo bolichooch dee!!! Uls oron ediin zasag gd hvnd bhd ingj shou hiij ard olnooroo togolhoo bolij vz!!! Ta nariin hudal huurmagaas zalhaj bna odoo hangalttai!
  2020 оны 04 сарын 08 | Хариулах
 • Зочин
  Уул нь тэгмээр дээ. Ялгаварлан гадуурхдагаа больмоор юм. Хоол уландаа хүрэхгүй маш бага орлогоор дөнгөж дөнгөж гол зогоож амьдарч байгаа хүмүүс айл гэр бүл их байна шүү.
  2020 оны 04 сарын 08 | Хариулах
 • Uuree
  unen ymuu
  2020 оны 04 сарын 08 | Хариулах
 • Бэк
  Юун мөнгө тараах вэ та нар сонгууль болохорр худлаа бэлэн мөнгө тараа гэж хуцахын оронд 1 ч гэсэн юм хий тэнэг лаларуудааа
  2020 оны 04 сарын 08 | Хариулах
 • Яамаар ч юм бэ дээ.Сонгууль дөхөөд бөөн амлалт,стрeсс..Сонгуулийн дараа нээх хууль дүрэм ярьсан хүмүүс. Гэвч тэр хууль дүрэм нь маньд хамаатай ,дээдчүүлт огт хүртээлгүй...Тэгээл эдийн засаг хямралаа,бүсээ чангалаа гээл,татвар,ндаатгал шимтгэл нэмээстэй....Сонгогдохын тулд нүдээ ухахаас ч үл буцах цайсан муусайн гарууд....
  2020 оны 04 сарын 08 | Хариулах
 • monhbolor
  emzeg buleg baingin ajlin bairgui ydarsan irgedee demjihn zowoo zow hoolgui honoj bga ail zondoo l bnshdee
  2020 оны 04 сарын 07 | Хариулах
 • Ард халх
  Ардчилсан нам.энэ эрдэнэбат гэгч бүлэглэлүүд битгий хатгаас явуулга хийгээд байгаарай. Та нарын тарьсан гай лай ланчиг.бонд гэгч өр чинь ард иргэдийн нуруун дээр хорогдоод байна. Сонгууль дөхөөд энхийн бор тагтаанууд.ард иргэдээ боддог эх орончид болж элэг доог болоод байх юм. Энэ эрдэнэбат эрдэнэтийн 49%-г хувийн өмч гэж солиорч байсан бас нэг элбэгдоржтон. Баг өмссөн монгол лалар шүү одоо та нарын үг үг бишээ. Эрдэнэ бол мужик даан ч та нар шиг юмнуудтай хутгалдаад нэр нүүрээ бараад байх юм.1
  2020 оны 04 сарын 06 | Хариулах
 • зочин
  энэ хүнд үeд өгвөл сайн л бна
  2020 оны 04 сарын 06 | Хариулах
 • Aktantuya
  Mungo heregtei L bn .Zeel zartsaana geed hudlaa helsen tsalingaa awch bgaa hvmvvst ene hamaarahgvi gn
  2020 оны 04 сарын 05 | Хариулах
 • АРД
  Баяачуудынхаа луйвараар хөлжсөн мөнгийг төр хурааж авахыг шаардаж байнаа.
  2020 оны 04 сарын 05 | Хариулах
 • Атарчимэг
  Дэмжиж байна авья 1260000гаа ой гарантай ажилгүй гэртээ байгаа хүүхдүүдээ хараад хажууд нь короонаа гээд
  2020 оны 04 сарын 05 | Хариулах
 • Батхишиг
  Сонгууль дөхжээ гэмт хэрэгт холбогдсон олон гишүүнтэигээрээ алдартаи АН-ЫН бүлгиин дарга нэртэиэнэ нөхөр ахин сонгогдохын тулд биелэгдэшгүи мөрөөдөл яриад эхэллээ ямар ч засаг баисан ямар ч хүн баисан 3нь жил дараалан төлөх өрөндөө хэдэн төгрөг хадгалахаа бодно доо танаи намын фортуна Батбаяр Монроуд гарамгаи тэргүүтэи нөхдүүдиин үр ашиггүи цацсан чингис самураи бондууд
  2020 оны 04 сарын 05 | Хариулах
 • Zochin
  Erdene, Erdenebat hoyr хувиасаа 1260000 төгрөг өгнө гээд байгаа юм уу. мөнч сайхан өгөөмөр хүмүүс шүү. гэхдээ энэ мөнгө чинь бага байна гуйлагчингийн өглөг юм уу аан. нэг мөсөн тэрбумыг авмаар байна. сонгуулаас өмнө өгчөөрэй. хурдал гөлөгнүүдээ
  2020 оны 04 сарын 05 | Хариулах
 • сарангуа
  нэн ядуу иргэд туйлдаж бна иргэдээ алагчилгүй туслах хэрэгтэй ахмад настны тэтгэврийг 6 сараар өгөх нь зүйтэй зээлийг сунгавал ахмадууд хэцүү
  2020 оны 04 сарын 04 | Хариулах
 • тэтгэвэрийн зээлээ хойшлуулж болохгүй юмуу ажилгүй болохоор янз бүрийн зүйлд хамрагдахгүй байншдээ
  2020 оны 04 сарын 04
 • Bolomjiin sanal sanaachilga gargasan bn noat 10% bolgoh heregtei suglaagaa bolih shaardlagtai gej vzej bn
  2020 оны 04 сарын 04 | Хариулах
 • Бат
  Тэтгэврийн зээлийг сунгах хэрэгтэй ш дээ жилд 6 сарын зээл аваад эм тариа ч авч хүрэхгүй бна шүү дээ
  2020 оны 04 сарын 04 | Хариулах
  • тэтгэвэрийн зээлээ хойшлуулж болохгүй юмуу ажилгүй болохоор янз бүрийн зүйлд хамрагдахгүй байншдээ
   2020 оны 04 сарын 04
 • маш зѳвѳѳѳ дэмжиж байна
  irgen
  2020 оны 04 сарын 03 | Хариулах
  • Номин Эрдэнэ
   Irgen bvrt 1260,000 bish yma gehed amisgaa awch ami zalguulah mongo ogoh ni zowoo biil gehed 2015 onoos hoish ajil hiij chadaagvi yagaad gewel 2015 ond eej maani harwaad 4 jil eejiigee asar ch bgad say 2019 onii 3 sariin 28 ni eej ongorson eejiigee ongorood udaagvi bj btal bie dawhar bolj odoo nasnii hvvhedtei bolhoor ajild orj chadahgvi bj btal onts baidal vvsch nadaas gadna nohor maani hvrtel ajil ni karintilaad ajilgvi bga tiimees manaid nohor haa neg haltuur hiihees gadna tsalintai eejiin 50 aas gadna hvvdiin 20 oos oor sard togtson orloggvi hadgalamj baritsaalsan zeeltei odoo toroos awch bga ymar ch halamj bodlogoh hamragdah bolomjgvi hetsvv bn tiimees irgen bvrt handsan bga ch hamaagvi halamj heregtei bn
   2020 оны 04 сарын 03
 • Мэндээ
  Манай эмч нар мундаг бгаа гаднаас эмч хэрэггүй тэдэнд өгөх мөнгөө одоо голомтод ажиллаж бгаа эмч сувилагч асрагч нарын цалинг 2 дахин нэмэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй
  2020 оны 04 сарын 03 | Хариулах
  • Zawal ajil hideg gd ygd undur nastan hugjliin berhsheeltei bolon urh tolgoilson etseg ehvvd olon bga shdee danda ymarwaa neg shiidwer gargahdaa huwaaj yalgadagaa bolimoor ymaa nastanguudiig yalaa zeeltei zeelguigeer ni yalgaj uiluulj duuluulaad bsan odoo ajil hideg hidguigeer ni yalgah gd bgamuu ajil hideg turiin alban haagch nar bol hun busad ni hun bshvv saidaa
   2020 оны 04 сарын 03
iШинэ мэдээ
Нийслэл зөвхөн цахим албан бичиг хүлээн авдаг болно 6 цаг 3 минутын өмнө Төрийн хяналтаас илүү түмний ухамсарт найдах үлдлээ 6 цаг 7 минутын өмнө Сайжруулсан шахмал түлшний үнийг 50 хувиар буурууллаа 6 цаг 13 минутын өмнө Гол, мөрний мөсөн дээгүүр зорчихгүй байхыг анхааруулав 6 цаг 19 минутын өмнө Монголбанк 11 сарын байдлаар 21 тонн үнэт металл худалдан авчээ 6 цаг 30 минутын өмнө ФОТО: Гишүүн бүрийн ширээнд хамгаалалтын хаалт тавьжээ 6 цаг 37 минутын өмнө Коронавирусийн эсрэг вакцинжуулалтыг Их Британи эхлүүлэхээр боллоо 7 цаг 1 минутын өмнө Тавантолгой нүүрсний уурхайг дотоодын цэргийн хамгаалалтад авна 7 цаг 24 минутын өмнө АН-ын бүлэг Шадар сайдад зөвлөмж хүргүүлж, үйл ажиллагаандаа тусгахыг шаардлаа 7 цаг 40 минутын өмнө Хятадаас бусад ихэнх оронд эдийн засгийн сэргэлт удаан байх болно 8 цаг 6 минутын өмнө Хадгалах хугацаа дууссан 321 төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг устгалаа 8 цаг 39 минутын өмнө “Хост” констракшн төрийн албан хаагчдад маск хандивлав 8 цаг 45 минутын өмнө Р.Амаржаргал: Монголд мөнгө байхгүй биш, хуваарилалт нь улс төрийн сонголт болсон 8 цаг 50 минутын өмнө Австрали, Хятадын харилцаа ширүүссээр... 9 цаг 19 минутын өмнө Я.Содбаатар: Бид вакцин авах орнуудын жагсаалтад дээгүүр орохоор ажиллаж байна 10 цаг 24 минутын өмнө У.Хүрэлсүх: Сайн сайхан зүйл яриад тэдэн саяыг өг гэж болно. Үнэндээ тийм мөнгө байхгүй 11 цаг 5 минутын өмнө Улаанбаатарт 6, Сэлэнгэд 3, Орхонд 2 тохиолдол нэмэгдэж, дотоодын халдвар 369 боллоо 12 цаг 17 минутын өмнө УИХ-ын 28-р тойргийн нөхөн сонгуулийн товыг хэлэлцэхийг хойшлууллаа 12 цаг 29 минутын өмнө Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийг хойшлуулав 12 цаг 37 минутын өмнө Экспорт долоо хоногийн дотор 71 хувиар буурчээ 12 цаг 48 минутын өмнө
iИх уншсан
Х.Тэмүүжин: 10 тэрбумын барьцаа шаардсан шүүгч албан тушаала... Төсвийн хоригийг парламент эсэргүүцсэн ч иргэд дэмжинэ Амар тайван байх нь амьдралын зорилго Ерөнхийлөгч хориг тавих тухай бичгээрээ Сангийн сайдаас “ам ... Архи зарах уу, эс зарах уу... Монгол угсаатныг нэгтгэх бас нэгэн оролдлого Жижиг улс том зорилготой байх ёстой С.Амарсайхан: Татвар нэхэж, дарамтлах байцаагчдаа тат, зогсо... Хөл хорионы дэглэмийг бууруулж хугацааг сунгалаа Хуульч Б.Баяраа: Үндсэн хуулийн Цэц улс төрийн захиалга биел... Ядуу байх тусам удирдахад амар Ерөнхийлөгч өргөн мэдүүлсэн Шүүхийн тухай хуулиудаа татан ав... "Хонгилын цаадах хонгил" илчлэгдэв үү "НДШ төлдөггүй албан хаагчийн тээврийн хэрэгсэлд QR код олго... Д.Сумъяабазар: Өндөр эрсдэлтэй учраас согтууруулах ундаатай ... У.Хүрэлсүх: Сайн сайхан зүйл яриад тэдэн саяыг өг гэж болно.... Бага градустай согтууруулах ундааг борлуулах шийдвэрийг Хоты... Р.Амаржаргал: Монголд мөнгө байхгүй биш, хуваарилалт нь улс ... Сэлэнгэ мөрөнд хоёр иргэн автомашинтайгаа живж нас баржээ Диего Марадонатай салах ёс гүйцэтгэх үеээр шүтэн бишрэгчид н...
Top